Foto Jurjen Jurjen Beumer werd in 1947 geboren in Hoogeveen. Na zijn studie theologie aan de Universiteit van Amsterdam in de eerste helft van de zeventiger jaren, begon hij in 1975 zijn kerkelijke loopbaan in het Twentse Oldenzaal. Van 1980-1986 was hij als pastor werkzaam bij een oecumenische basisgemeente in Beverwijk. De maatschappelijke betrokkenheid van de kerk op de samenleving bleef hem ook in Haarlem boeien, waar hij vanaf 1986 diaconaal predikant was. In Haarlem ontwikkelde hij samen met anderen het oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad.

Welkom

Welkom op de website van Jurjen Beumer. Misschien heeft u Jurjen gekend of wel eens van hem gehoord. Hij was een bekende figuur in het Haarlemse. Als pastor-directeur van het diaconaal centrum Stem in de Stad, als voorganger in kerkdiensten, als schrijver van vele boeken en artikelen. Vaak te vinden in het aanloopcentrum voor een kop koffie en een praatje met mensen die het moeilijk hebben. Maar Jurjen nam ook volop deel aan het maatschappelijk debat en vervulde veel bestuursfuncties.
Deze website is bedoeld om belangstellenden de mogelijkheid te bieden om inzage te krijgen in de mooie boeken, preken en artikelen die Jurjen in de loop van zijn carrière heeft geschreven. Interessant voor predikanten die op zoek zijn naar inspiratie voor de preek. Maar zeker ook voor iedereen die graag bezig is met zingeving in de breedste zin van het woord.

De meeste publicaties staan al op de website maar in de loop van de komende maanden zal de site nog verder worden aangevuld. Dus blijf kijken! Als u wilt kunt u een reactie achterlaten.
Veel leesplezier!

Jij bent geliefd

Bekijk hier de samenvatting van de Jurjen Beumer lezing 2022 door Burgemeester Jos Wienen