Foto Jurjen Jurjen Beumer werd in 1947 geboren in Hoogeveen. Na zijn studie theologie aan de Universiteit van Amsterdam in de eerste helft van de zeventiger jaren, begon hij in 1975 zijn kerkelijke loopbaan in het Twentse Oldenzaal. Van 1980-1986 was hij als pastor werkzaam bij een oecumenische basisgemeente in Beverwijk. De maatschappelijke betrokkenheid van de kerk op de samenleving bleef hem ook in Haarlem boeien, waar hij vanaf 1986 diaconaal predikant was. In Haarlem ontwikkelde hij samen met anderen het oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad.

Bibliografie

Publicaties
Jurjen Beumer schreef de volgende boeken:

Vroom en Radikaal
Samen met Evert van der Poll en dr. H. Berkhof.
Het noodzakelijk gesprek tussen evangelischen en basisbeweging, (Ten Have) Baarn 1986

Zoektocht
Geloofsboek voor kleinverbruikers, (Ten Have) Baarn 1991

Intimiteit & Solidariteit
Over het evenwicht tussen dogmatiek, mystiek en ethiek, (Ten Have) Baarn 1993 (Dissertatie)

Pleisterplaatsen
De spiritualiteit van de diakonale gemeente en parochie, (Ten Have) Baarn 1994

Onrustig zoeken naar God
De spiritualiteit van Henri Nouwen, (Lannoo) Tielt 1996, derde druk 1999.
Vertalingen in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Fins en Chinees

De langste reis is de reis naar binnen Het politiek/mystieke leven van Dag Hammarskjöld, (Ten Have)
Baarn 1997, vierde druk 2000. Vertaling in het Zweeds

Reikhalzend
Spiritualiteit uit het hart van de stad, (Ten Have) Baarn 1999

Op de drempel
Gebeden bij wisselend tij, (Ten Have) Baarn 1999

Als de dag ontwaakt
De kleur van het leven in woord en beeld. Samen met de Twentse kunstschilder Ton Schulten. (Lannoo,
Ten Have), Baarn 2000, vierde druk 2003

Als alles duister is
Gebeden en gedachten bij het sterven (Ten Have) Baarn 2002, tweede druk

Vrede en alle goeds
Meditatief weekboek, (Ten Have) Baarn 2003

Beelden van de Eeuwige
Over de Ik-ben woorden uit het Johannes-evangelie, Hilversum 2004 (uitgaven van de NCRV)

De spiritualiteit van het gewone leven
Over veerkracht, (Ten Have) Baarn 2005

Heeft de regen een vader?
Mijmeringen over God, mens en wereld (Ten Have) Baarn 2007

De spiritualiteit van de navolging
Over discipelschap en discipline, (Narratio) Gorinchem 2007

Bidden. Het meest intieme gesprek
(Ten Have) Kampen 2008, 2de druk 2009

Godzoekers. Van Benedictus tot Oosterhuis
Met foto’s van Stijn Rademaker (Ten Have) Kampen 2010, 2de druk 2010

Recht uit het hart
Gebeden, gedachten, gedichten (Narratio) Gorinchem 1ste druk 2012