Foto Jurjen Jurjen Beumer werd in 1947 geboren in Hoogeveen. Na zijn studie theologie aan de Universiteit van Amsterdam in de eerste helft van de zeventiger jaren, begon hij in 1975 zijn kerkelijke loopbaan in het Twentse Oldenzaal. Van 1980-1986 was hij als pastor werkzaam bij een oecumenische basisgemeente in Beverwijk. De maatschappelijke betrokkenheid van de kerk op de samenleving bleef hem ook in Haarlem boeien, waar hij vanaf 1986 diaconaal predikant was. In Haarlem ontwikkelde hij samen met anderen het oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad.

NIeuws

Eerste Jurjen Beumerlezing uitgesteld

De Antoniusgemeenschap, het Stadsklooster en het oecumenisch diakonaal centrum Stem in de Stad organiseren de Jurjen Beumer lezing. Op 4 juni 2013 is Jurjen Beumer, de initiator en eerste pastor-directeur van Stem in de Stad overleden. De komende Jurjen Beumer lezing is de eerste na zijn overlijden. Hopelijk volgen er meer.

Het thema van deze eerste Jurjen Beumer lezing is “veerkracht in onzekere tijden”. Spirituele veerkracht is een belangrijk thema in het leven en werk van Jurjen Beumer geweest. Een van zijn mooiste boeken “De spiritualiteit van het gewone leven” gaat daarover.

De burgemeester van Haarlem Jos Wienen heeft zich bereid verklaard de eerste Jurjen Beumer lezing te houden. De burgemeester moet in deze coronatijd onder uitzonderlijk onzekere omstandigheden en maatschappelijke druk van alle kanten zijn werk doen. We zijn blij dat juist hij op het thema “veerkracht in onzekere tijden”wil reflecteren en daarbij ook zijn persoonlijke ervaringen en gedachten zal inbrengen.

De eerste Jurjen Beumerlezing zou oorspronkelijk gehouden worden op 12 mei 2020 maar is vanwege de Corona-maatregelen tot nader order uitgesteld.