Foto Jurjen Jurjen Beumer werd in 1947 geboren in Hoogeveen. Na zijn studie theologie aan de Universiteit van Amsterdam in de eerste helft van de zeventiger jaren, begon hij in 1975 zijn kerkelijke loopbaan in het Twentse Oldenzaal. Van 1980-1986 was hij als pastor werkzaam bij een oecumenische basisgemeente in Beverwijk. De maatschappelijke betrokkenheid van de kerk op de samenleving bleef hem ook in Haarlem boeien, waar hij vanaf 1986 diaconaal predikant was. In Haarlem ontwikkelde hij samen met anderen het oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad.

Op Bijbelplaats

Oude Testament
Genesis 4   40
Genesis 11,1-9   103
Genesis 18   74
Genesis 19  18
Exodus 6, 27-7,13  23
Deut 6, 4-9    47
Deut 6,5-9   19
Deut 11,13-21   19
Jozua 3   33
1 Sam 3, 1-21   138
1 Kon 18, 9-19   79
Psalm 1   105
Psalm 27   15
Psalm 72   9
Psalm 92   22
Psalm 127   121
Prediker 9, 7-10   146
Job 38   139
Jesaja 6   8
Jesaja 7   7
Jesaja 9   20   45
Jesaja 11, 1-10   117
Evangelieën
Matteus 3   21
Matteus 5,48   60
Matteus 6,5-15   110
Matteus 13,1-9   111
Matteus 18,1-12   99
Matteus 25,1-13   27
Matteus 25,31-46   125
Marcus 1,1-11   69
Marcus 1,12   71
Marcus 4,26-32  96
Marcus 5,1-20  6
Marcus 6,6-13   57
Marcus 8,36   100
Marcus 9,28   114  120
Marcus 13, 37   75
Marcus 16,1-8   4
Lucas 1, 5-25   28
Lucas 1,66   106
Lucas 4, 1-13   10   11
Lucas 4,21   143
Lucas 6,20   109
Lucas 8,26-31   6
Lucas 10, 25-37   137
Lucas 10, 34  5   12
Lucas 12, 22-23   102
Lucas 13,6-9   14
Lucas 14, 25-35   35
Lucas 19, 41-48   59
Lucas 20, 1-8   53
Lucas 22,14-30  33
Lucas 24, 29   50
Lucas 24,39   145
Johannes 1, 1-5   107  108
Johannes 1,18   141
Johannes 1,23   127
Johannes 1   20  45
Johannes 6,1-15   133
Johannes 8   17  24
Johannes 8,12   134
Johannes 10,1-21   135
Johannes 11,43   51
Johannes 12, 12-19   144
Johannes 14, 1-7   88
Johannes 14,6   136
Johannes 15, 11   67
Johannes 15, 1-7  137
Johannes 15, 1-8   131
Johannes 16, 16-20   52
Johannes 16,16   83
Johannes 19, 28-30   48
Johannes 20, 1-18   3
Johannes 21,18   16
Overig Nieuwe Testament
Handelingen 1   31
Handelingen 2   25
Romeinen 12,9-21   118
Romeinen 14,7-8   119
1 Korinthiërs 12,21   26
2 Korinthiërs 12,1-10   112
Filippenzen 2, 5-11   66
1 Petrus 4, 7-12   96
Openbaring 2,4   92
Openbaring 2,11   92
Openbaring 3,15   92