Foto Jurjen Jurjen Beumer werd in 1947 geboren in Hoogeveen. Na zijn studie theologie aan de Universiteit van Amsterdam in de eerste helft van de zeventiger jaren, begon hij in 1975 zijn kerkelijke loopbaan in het Twentse Oldenzaal. Van 1980-1986 was hij als pastor werkzaam bij een oecumenische basisgemeente in Beverwijk. De maatschappelijke betrokkenheid van de kerk op de samenleving bleef hem ook in Haarlem boeien, waar hij vanaf 1986 diaconaal predikant was. In Haarlem ontwikkelde hij samen met anderen het oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad.

Biografie

Jurjen Jouke Beumer werd in 1947 geboren in Hoogeveen.
Na zijn studie theologie aan de Universiteit van Amsterdam in de eerste helft van de zeventiger jaren
begon hij in 1975 zijn kerkelijke loopbaan in het Twentse Oldenzaal als vicaris in de Hervormde kerk.
Van 1980 tot 1986 was hij als pastor-coördinator werkzaam bij de Kritische Gemeente IJmond,
een oecumenische basisgemeente in Beverwijk.
Van 1986 tot april 2013 was hij werkzaam in Haarlem, waar hij pastor-directeur was van het
oecumenisch diaconaal centrum Stem in de Stad.
Het nieuwe gebouw van SidS werd op 25 oktober 2011 feestelijk geopend door – toen nog – Prinses Maxima.
Van 1 januari 1998 tot 1 september 2001 was hij parttime (0.3 fte) universitair docent ‘evangelistiek’ (geloof en cultuur)
aan de Theologische Universiteit in Kampen.
In 2006 werd Jurjen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Jurjen Beumer, getrouwd met Wil van Maris en vader van Sara en Femke, overleed op 4 juni 2013.

Opleiding
1967
Eindexamen HBS aan het Menso Alting College te Hoogeveen
1970
Afronding van de vooropleiding theologie aan het Hervormd Opleidingscentrum Nieuw Ruimzicht (HOC) te Doorn
1970 — 1975
Studie theologie aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam
Maart 1978
Kerkelijk examen voor predikant in Nederlandse Hervormde Kerk
Juni 1983
Doctoraal examen theologie. Hoofdvak: dogmatiek. Bijvakken: geschiedenis van het christendom in de 19de en 20ste eeuw,
en polemologie (aan de TU te Enschede)
1993
Promotie aan de RU te Leiden.
Hij schreef het proefschrift Intimiteit en solidariteit waarin het belang van spiritualiteit en mystiek voor het maatschappelijk
handelen centraal staat.

TV–Portretten
De Jacobsladder van de IKON (7 december 1999)
De Wandeling van de KRO (28 december 2001)
Het Vermoeden van de IKON (22 februari 2004)